Terms Of Service

Kami mempunyai peraturan di blog ini.
Yakni

  • Tidak bolek spam commend
  • Tidak boleh sara
  • tidak  boleh membahas yang bukan dari teknologi
  • Dilarang ribut di commend
Terima kasih atas partisipasinya

0 comments:

Post a Comment

Popular Posts